Исторически данни от дневниците на Травник

Точни данни за това кога емигрират първите евреи в Травник няма, но от различни източници е видно, че еврейска общност е била създадена. В едно свое произведение историка Хамиди Креселиакович пише за Босна и Херцеговина и населението на града Травник от 1699 г.

След настъпил пожар в Сараево в Травник се заселват мюсюлмани, християни и евреи. До края на 17-ти век са живели само мюсюлманин, а данни за първите евреи са получени в края на 17 век.

Според преброяването на населението на Босна и Херцеговина на 15 юни 1879 г., след окупацията на Травник, те наброявали 374 евреи. За някои от тях е известно и че са включени като членове на еврейската общност в Сараево, а момичета и деца от женски пол са първите, вписани по име. Всичко това имало за цел да се следи броя и вероятността за раждаемост.

Евреите се занимават основно със занаяти, сред които обущарство, механика и търговия. За земеделските стопани, основните елемент на търговия е памукът създаван за фино бельо, коприна за шалове и канап. Преди Първата световна война те са масово търсени от немюсюлманите и евреи.

За единствения храм в Травник е закупен подходящ парцел – отделно от други жилищни сгради. По-късно, по времето на Австро-Унгарската империя, е построен в непосредствена близост до храма железопътната теснолинейка. До самото свято място минава и малко потече, на което всяка година се извършвали специални ритуали с молитви за изкупление на греховете.

Сградата на храма все още се намира на това място, въпреки, че от 1941 г. не се използва като място за поклонение. За разлика от много други еврейските храмове, които по-късно били предадени на еврейският Историческия музей в Белград.

През XX-ти век, преди окупацията в Травник имало 50 еврейски семейства, които живеели дори доста добре. Някои от тях били заможни търговци с фабрики, занимаващи се със стоки на едро, които продавали във Венеция, Дубровник и Сплит. Колониалните стоки, внасяни главно от Триест и други пристанища на северния Адриатика през Босанска Краина, Бихач.

Животът и делото на жителите на Травник се развиват и протичат доста енергично през XX-ти век. Трафикът се увеличава и това позволява на земеделският производител да предлага продуктите си по най-добрият начин.