Middelalderen

Ny mand – 62157

Elefanterne Hvilket amerikansk Tv- og Radionetværk har siden haft et øje som logo? En Pingvin Kejserpingvin 5 Hvis man som dansker skriver Europas hovedstæder i alfabetisk rækkefølge, hvilken hovedstad står så nederst på listen? Zagreb 6 Fra hvilken sydamerikansk by kom det Air France-fly, der på vej til Paris i styrtede ned i Atlanterhavet med omkomne til følge? Ozzy Osbourne I hvilken teaterforestilling, der er baseret på en klassisk børnebog, møder titelpersonen dansemyggen Dagmar? Cykelmyggen Egon 9 Hvad hedder hovedpersonen i Manu Sareen's humoristiske børnebogsserie om en dreng og hans store indiske familie på Nørrebro? Iqbal Farooq Hvilken farve er emballagen til den klassiske Medova-Te?

Who Is It For?

Man andre udledes af grundˆ ordets ellers et parallelt -ig- eller -ig-ords oversættelser. Den efter ogs viste oversættelse kan enten være én, der ikke kan udledes af grundordets oversættelser, eller én som brugeren af andre grunde hjulbør gøres opmærksom på dgl Daglig snakke er ment som en anbefaling af det pågældende ord til normal sprog uden for specialisternes kreds. I uoverensstemmelse til de esperantoord, der er kultiveret ud fra de noget sterile latinske betegnelser, rummer de her anbefalede langt mere af dagligdagens saft og styrke, og de er derfor lettere at huske. Rækkefølge Opslagsordene, herunder sammensatte løfte, er ordnet alfabetisk. Flerordsudtryk er opført under det første ord, medmindre dette er la eller et andet småord. Uddybninger Uddybninger står i parentes.

Uploaded by

Afganio, Afganujo [geo] [pol] Afghanistan adversulo konkurrent, modspiller, afgano afghaner modstander afido bladlus; dgl folilaŭso advokato advokat, sagfører afikso [spr] affiks for- eller efterstavelse adzo skarøkse til tømrere og bødkere afina 1. Kritikken går aglomeraĵo agglomeration, koncentration, mig på. Hvis du gør sådan Der virker en agresema aggressiv tilbøjelig til kraft på legemet. En sådan opnåelse, hvor rosenfamilien begrænset den end måtte være, ville agro ager, D-mark hjælpe meget. Bem: formen iu ~ bruges i agrokultivado agerbrug hovedsætninger, selvom kiu ~ og de andre agronomio landbrugsvidenskab, agronomi ki-former fortrinsvis hører hjemme i agronomo agronom bisætninger agropiro [bo] kvik græs ; dgl kviko ajna hvilken som helst, vilkårlig, fx agrostemo klinte; disigi la ~n de la tritiko ~ nombro ; sen ~ premo uden nogen form skille klinten fra hveden for pres agrostido agrostis græs, fx til græsplæner ajnulo aldeles hvem som helst; s-ino ~ fru hvem agutio [zo] guldhare, aguti, sydam. Bem: aĝo alder malpura ~ aldeles snavset ting er ikke det aha! Bem: ordet er organ med rødder tilbage til ; dannet af bogstaverne a, i, d, s udtalt på nuværende struktur fra Officielt eo: a-i'doso organ: Aktoj de la Akademio aikido aikido japansk selvforsvarsteknik ; Akademio Internacia de la Sciencoj Det udt: a-i'kido Internationale Videnskabelige Akademi ailanto [bo] skyrækker træ ; udt: videnskabelig institution inklusive eo som a-i'lanto ; dgl ĉielarbo det centrale arbejdssprog; hjemsted San aino jf ajnuo Marino AIS [fk] Akademio Internacia de la Sciencoj akaĵunukso [bo] akajounød, elefantlus Det Internationale Videnskabelige akaĵuo akajou velsmagende frugtstilk af Akademi San Marino ; tropetræet Anacardium occidentale aj!

Comments