muvee Maniacs

Ordbog for – 74377

Vi sikrer rammerne for et fair spilmarked. Nyhedsbrev fra Spillemyndigheden Abonnér på Spillemyndighedens nyhedsbrev og pressemeddelelser Tilmeld dig her. Spillemyndighedens mærkningsordning gælder også for almennyttige lotterier.

Læringsplatform og Digitaliserings- og IT-strategi

Resultaterne og erfaringerne fra læringsforsøgene er indtil fri afbenyttelse og vi håber, at både ledere, lærere, pædagoger og andre med interesse for læring, IT plus de didaktiske muligheder og udfordringer pr. anvendelsen af digitale medier i undervisningen, kan finde inspiration og hjælp pr. vores erfaringer. Projektet har bygget på aldeles grundlæggende præmis om, at digitale medier skal anvendes i undervisningen i det omfang de bidrager til at begivenhedsforløb og understøtte didaktikken. Inddragelse af digitale medier må dermed ikke blive et mål i sig selv eller på bekostning af den gode didaktik. Pr. projektet har vi undersøgt, hvordan forskellige digitale medier og software kan begivenhedsforløb og understøtte didaktikken. Dette er gjort gennem en række læringsforsøg på skolerne i Skanderborg Kommune. Læringsforsøgene spænder bredt på tværs af klassetrin, fag plus målgrupper, og forsøgene undersøger forskellige spørgsmål hvordan eksempelvis potentialerne for faglig udvikling, inklusion, effektivisering og forældresamarbejde.

GulogGratis

Man sagsøgtes markedsføring og salg af COBI minifiguren er en krænkelse af LEGOs rettigheder i henhold til ophavsretslovens § 2, markedsføringslovens § 1 og 18, varemærkelovens § 4, stk. De sagsøgte skal anerkende, at markedsføringen i Dannevang af produkter indeholdende efterligninger af LEGO minifigurer, som gengivet på bilag 20 og 28 er i strid inklusive god markedsføringsskik i henhold til markedsføringslovens § 1. De sagsøgte skal påskønne, at markedsføringen i Danmark af produkter, som har samme ydre form nøgensom COBI figurerne gengivet på bilag 20 eller 28, uanset deres farve, hårstrå, dekoration og påtryk, er i konflikt med god markedsføringsskik i henhold indtil markedsføringslovens § 1. De sagsøgte forbydes i Danmark at udbyde til afsætning, markedsføre, eller oplagre med dette sigte, importere eller eksportere produkter, som indeholder eller på emballagen gengiver efterligninger af LEGO minifigurer, som gengivet på addenda 20 eller De sagsøgte forbydes pr. Danmark at udbyde til salg, annoncere, eller oplagre med dette formål, importere eller eksportere produkter, som indeholder ellers på emballagen gengiver figurer, som har samme ydre form nøgensom COBI figurerne gengivet på bilag 20 eller 28, uanset deres farve, hår, dekoration plus påtryk. De sagsøgte skal anerkende at være erstatningsansvarlige over for LEGO foran markedsføringen og salget i Danmark af produkter, som indeholder eller på emballagen gengiver efterligninger af LEGO minifigurer, hvordan omhandlet af påstand De sagsøgte barriere fjerne og tilintetgøre produkterne omfattet af påstand fra handelen.

Comments