Danske Online Casinoer

Engangs beløb spille – 51331

Der skal opstilles naturmål, så Danmark og EU lever op til de 20 Aichi målder skal være opfyldt til Det handler både om at sikre plads til sammenhængende udyrket natur, at integrere småbiotoper på og i tilknytning til dyrkningsfladen, understøtte liv under, over og mellem afgrøderne, der hver især også spiller en rolle for økosystemets egne reguleringsmekanismer, beskytte naturen og vandmiljøet mod næringsstoffer fra landbruget og sprøjtemidler og værne om den genetiske mangfoldighed. Al lovgivning på landbrugsområdet skal vurderes i forhold til påvirkning af natur og naturindhold på linje med en vurdering af de statsfinansielle konsekvenser. Tiden er for længst løbet fra, at EU kan forsvare, at landbruget skal have en passiv indkomststøtte for at producere fødevarer. Der skal derfor laves et paradigmeskifte inden for EUs landbrugsstøtte og stilles krav om, at alle europæiske landbrug, der modtager midler fra EUs landbrugs-arealstøtteordninger, skal lave en biotopkortlægning og dokumentere, at de lever op til det nationale naturmål i landbruget, som er vedtaget for at opfylde FNs biodiversitetskonvention. Præstationer over dette mål skal udløse stigende betaling. I dag betyder reglerne for udbetaling af EUs landbrugsstøtte, at landmændene straffes økonomisk for at have uopdyrkede småbiotoper. Det kan vi ændre ved at indføre bruttoarealmodellen, sådan at støtten også udbetales til arealer med træer, buske, markskel, læhegn, markveje, stier og uopdyrkede biotoper i markfladen, uanset om de er våde eller tørre. Landbruget kan mætte mange flere munde ved at dyrke proteiner, som vi kan spise direkte fremfor at dyrke afgrøder til foder.

DR mister penge

Alene abonnent? Har du et avisabonnement alligevel mangler brugernavn og adgangskode? Opret særpræg. Har du et avisabonnement, men mangler login? Brug for hjælp? Tak fordi du har oprettet en profil. Man er nu logget ind på berlingske. Vi har sendt dig en dokumentation til.

Comments