Danske Online Casinoer

Hit henvises

I den forbindelse arbejdede eleverne på tværs af klassetrin. Én af opgaverne lød på at etablere en skolehave med otte højbede. De kasser, der omslutter højbedene, har eleverne. Se foto-reportagen. Ud over det fysiske arbejde med højbedene har vi også skullet sætte os ind i vækstbetingelserne for de forskellige urter og planter, fortæller Rana Hermec og Heike Mumberg, der begge går i Vodskov Skoles 5. Side 16 Heike Mumberg og Rana Hermec fra 5. Det hele er naturligvis økologisk. Og det var traktementet også, da den nye skolehave blev indviet fredag eftermiddag.

Smukt men tamt

Pr. de ti år der er gået siden udgivelsen af Den Danske Psalter synes produktionen af nye salmer at være accelereret. Den Danske Salmebog kom til verden efter et stort plus grundigt forarbejde, der var ombølget af diskussioner, både i pressen herunder også Organistbladet og i form af et rekordstort antal høringssvar. Og til difference fra forgængeren, Den Danske Salmebogder pr. nogen grad lukkede debatten, så der i en årrække efter fremkomsten intethed nyt var fra salmefronten, har man ti år efter udgivelsen af salmebogen budt på en frodig og mange produktion af salmetekster og melodier. Pr. dette nummer af Organistbladet sætter vi fokus på en række af nedgøre salmeudgivelser. Margrethe Thestrup Østergaard, medlem af redaktionsudvalget for Tillæg til Den Danske Salmebog og melodisekretær for Den Danske salmeboghar været en del af redaktionen på dette nummer og har inklusive sin store viden om emnet bidraget med en oversigtsartikel. En stor hak til hende og de mange DOKS-medlemmer, der har påtaget sig at bebude de enkelte udgivelser. Salmesang er ja et konstituerende led i den protestantiske gudstjeneste.

Comments